ఓ...👨 తండ్రి... 👩🏻కూతురు....

Middle క్లాస్ ఫ్యామిలీ వాళ్ళది అమ్మాయి చిన్నప్పుడే వాళ్ళ అమ్మ చనిపోయింది. అప్పటి నుంచి ఆ అమ్మాయికి అన్ని వాళ్ళ నాన్నే దెబ్బ తగలకుండా బాధలు...
చిన్న సందేశాత్మక కధ

ఇది ఒక మధ్య తరగతి కుటుంబములో జరిగిన కథ.     🍁ఒక కొడుకుకి తన ఇంట్లో ఉండటం ఇష్టం లేదు. అతని తండ్రి ఆతనిని ఎప్పుడు నువ్వు ఫ్యాన్ స్విచ్  ఆఫ్...
అన్నదాన శివన్

“వండిన అన్నం అంతా ఒకచోట రాశిలా పోస్తే, తెల్లని హిమాలయా పర్వతాలలాగా కనిపిస్తోంది. సాంబారు గంగాళంలోకి ఏనుగు పడినా మనకు కనపడదు. మీనాక్షీ కళ్యా...