మల్లేశం WhatsApp

Ordinary story of an ordinary man ఒక అసామాన్య విజయగాథ వెనకాల మరో సామాన్యుడి కథ పద్మశ్రీ చింతకింది మల్లేశం గారి నిజ జీవితాన్ని ఆధారం చేసుక...
తల్లి మాటలోని మహత్తు

అనగనగా ఒక బాలుడు. అతడికి జట్కాబండిలో ప్రయాణించడమంటే చాలా ఇష్టం. అతడు ఇంటినుంచి రోజూ బడికి వెళ్లేది జట్కాలోనే. పెద్దయ్యాక ఏం కావాలనుకుంటున్నా...
కుటుంబం-గాలిపటం!

                                     🌷తండ్రీ కొడుకులు మేడపైకి ఎక్కి గాలిపటం ఎగరేస్తున్నారు. గాలిపటాన్ని ఎలా ఎగరేయాలో తండ్రి పిల్లవాడికి...
సంకల్ప బలం!

ఒకానొక చిన్న పల్లెటూరు. అందులో చాలా పేరుగాంచిన జ్యోతిషపండితుడు నివసించేవాడు. ఆయన చెప్పిన మాట పొల్లుపోదనీ చెప్పి ఫలితం తప్పుకాదనీ ఆ ఊరి ప్రజల...